Thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ CITY GATE 3

THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG
  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 20% Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
Đợt 2 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4  
Đợt 6 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7  
Đợt 9 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8  
Đợt 10 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9  
Đợt 11 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10  
Đợt 12 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11  
Đợt 13 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12  
Đợt 14 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13  
Đợt 15 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14  
Đợt 16 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 15  
Đợt 17 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 16  
Đợt 18 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 17  
Đợt 19 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 18  
Đợt 20 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 19  
Đợt 21 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 20  
Đợt 22 15% Thanh toán đủ 95% nhận nhà (31/05/2017)  
Đợt 23 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
 
 
THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG
  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 20% Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
Đợt 2 10% Hoàn thiện tầng hầm 2  
Đợt 3 10% Đổ bê tông sàn tầng 5  
Đợt 4 10% Đổ bê tông sàn tầng 15  
Đợt 5 10% Đổ bê tông sàn tầng 25  
Đợt 6 10% Hoàn thiện phần xây  
Đợt 7 25% Nhận căn hộ (31/05/2017)  
Đợt 8 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    
 
 
THANH TOÁN MỖI 03 THÁNG/ĐỢT
       
  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 20% Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
Đợt 2 6% Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 9% Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 9% Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 12% Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4  
Đợt 6 12% Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 12% Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 15% Nhận căn hộ (31/05/2017)  
Đợt 9 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T.Cộng 100%    
 
 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOG B2:
 
THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG DUYỆT RIÊNG B2 (2)
  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 10% Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
Đợt 2 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4  
Đợt 6 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7  
Đợt 9 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8  
Đợt 10 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9  
Đợt 11 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10  
Đợt 12 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11  
Đợt 13 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12  
Đợt 14 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13  
Đợt 15 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14  
Đợt 16 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 15  
Đợt 17 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 16  
Đợt 18 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 17  
Đợt 19 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 18  
Đợt 20 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 19  
Đợt 21 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 20  
Đợt 22 5% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 21  
Đợt 23 12% Nhận căn hộ thanh toán đủ 95%  
Đợt 24 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T.cộng: 100%    
 
Liên hệ trực tiếp chủ đầu tư xem nhà mẫu: Hotline0989.766.322 Mrs.Sương
 
Tag: căn hộ City Gate 3, căn hộ City Gate Towers 3, can ho city gate 3can ho city gate towers 3, căn hộ city gate quận 8, can ho city gate quan 8

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA CĂN HỘ

Họ tên
Email
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
Đăng ký

© 2014 Citygate.vn - All Rights Reserved. tag: căn hộ city gate 3city gate 3,

Bản quyền thuộc về citygate.vn

Thiết kế bởi Citygate.vn

Gọi ngay